Uncategorized

Czy prawnicy są innowacyjni

Czy prawnicy są innowacyjni? Od zawsze są!

Brzmi jak gra słów, ale takie są fakty. innowacyjność nigdy nie była konkurentem prawników, a jest naszym odwiecznym sprzymierzeńcem. Nowe w swoim czasie technologie zawsze były i będą. To, co się nie zmienia, to misja zawodu prawnika, jaką jest sprawne niesienie pomocy prawnej.

Dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, zarządzanie dużą ilością dokumentów to trudne, codzienne wyzwanie. Kto ma aktualny wzór umowy? Czy dane firmy są aktualne? Czy wszyscy już zaakceptowali projekt? Czy mógłbym mieć dostęp do dokumentów on-line? To tylko niektóre z codziennych problemów w prowadzeniu biznesu. Klienci oczekują od prawników ich rozwiązania.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii może w tym tylko pomóc.

System do zarządzania dokumentami prawnymi.

DziałPrawny.pl to innowacyjne narzędzie zarówno dla przedsiębiorców niezatrudniających na co dzień prawników, jak i dla prawników firmowych, usprawniające ich pracę dla całej organizacji. To rozwiązanie, które w prosty i intuicyjny sposób pozwala zaoszczędzić czas i środki. To system zarządzania dokumentami prawnymi w Twojej firmie.

Narzędzie, dzięki któremu można:

  • uporządkować wszystkie dokumenty firmy w jednym miejscu,
  • mieć dostęp do bezpiecznego archiwum z dowolnej lokalizacji,
  • pobierać do dokumentów dane wprost z KRS i CEiDG,
  • usprawnić rozwiązania firmy poprzez integrację z systemami CRMERP  lub ECM,
  • kontrolować obieg dokumentów, nadawać uprawnienia,
  • korzystać z profesjonalnej bazy wiedzy prawnej, obejmującej dziesiątki szablonów
  • uzyskać dostęp poprzez aplikację na urządzenia mobilne

Uporządkowanie dokumentów. Elektroniczny ich obieg.

Dział Prawny.pl pozwala uporządkować wszystkie dokumenty firmy w jednym, bezpiecznym miejscu. Ponadto, narzędzie w łatwy sposób umożliwia wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów według własnych zasad i potrzeb. Dostępne narzędzia pozwolą odzwierciedlić strukturę organizacyjną firmy, przydzielić stosowne uprawnienia użytkownikom, ustalić zasady akceptacji projektów w szybkiej, elektronicznej formie.

 

Bezpieczne archiwum.

 

Dział prawny zapewnia archiwizację wszelkich dokumentów firmy w jednym, bezpiecznym miejscu, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa danych. Transmisja do systemu szyfrowana jest 128-bitowym kluczem SSL, uniemożliwiającym jej podsłuchanie oraz dostęp niepowołanych osób. W archiwum możesz gromadzić wersje elektroniczne dokumentów, skany wersji finalnych, załączniki, a także informacje o pracy zespołowej związanej z projektem. Dokumenty można oznaczać własną sygnaturą. W ten sposób już nigdy nie trzeba będzie szukać ani dokumentu, ani osoby, która go w Twojej firmie przechowuje.

 

Integracja z KRS/CEiDG, a także systemami w firmie CRMERPECM.

 

Dzięki integracji z bazą REGON system zapewnia pobieranie najaktualniejszych danych do umowy wprost z KRS lub CEiDG. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba martwić się o aktualność danych kontrahentów. System pobiera te dane wprost do dokumentu, po wpisaniu numeru NIP kontrahenta. Opcjonalnie istnieje możliwość zintegrowania systemu z rozwiązaniami informatycznymi już istniejącymi w firmie, przez co poszczególne funkcjonalności rozwiązań informatycznych będą doskonale się uzupełniać.

 

Różnicowanie uprawnień. Praca zespołowa.  

 

Dziale Prawnym.pl sam decydujesz o poziomie uprawnień użytkowników. Możesz określić, które z dokumentów będą używane jako standardowe, a które wymagają akceptacji wskazanych osób decyzyjnych. Narzędzie umożliwia pracę zespołową nad dokumentem, z zachowaniem historii zmian przypisanych do poszczególnych użytkowników.

 

Przyjazna baza wiedzy prawnej.

 

Poza Twoimi szablonami, elektroniczny obieg dokumentów został wzbogacony o Bazę Wiedzy, której zasoby będą w sposób automatyczny dopasowywane do Twoich potrzeb biznesowych. Udostępnione szablony przybiorą profesjonalną formę poprzez autouzupełnienie o dane rejestrowe użytkownika oraz graficzne logo. Przekazane szablony mogą być modyfikowane i integrowane z rozwiązaniami przyjętymi w firmie, a także udostępniane kontrahentom. Wszystko zależne jest od wewnętrznych decyzji firmy.

 

Minimalizm.

 

W naszych rozwiązaniach bardzo staramy się zachować dobrze rozumiany minimalizm formy, nawiązujący do ruchu społecznego Plain language, obecnego w krajach anglosaskich od kilkunastu lat. Nasz zespół radców prawnych opracował własny zbiór zasad tworzenia krótkich dokumentów w prostym języku prawnym z jednoczesną dbałością o merytoryczność zawartości. Szanując rozwiązania formalno prawne, wypracowane w poszczególnych firmach i odpowiadające danej specyfice biznesowej, udostępniamy narzędzie do tworzenia i implementacji własnych szablonów w serwisie.

Misja.

 

Oferowane narzędzie wiąże się z dbałością o misję zawodu prawnika. Chcemy, aby pomoc prawna świadczona była w sposób przystępny i przyjazny biznesowi. Niezależnie od wielkości Twojej firmy – znajdziesz tu rozwiązania pozwalające na uproszczenie obiegu dokumentów, ich uporządkowanie, a także możliwość bezpiecznej archiwizacji w jednym miejscu.

 

Jak zamówić?

 

Proponujemy elastyczne rozwiązania, polegające na dostosowaniu systemu do potrzeb firmy każdej wielkości. Po bezpłatnym okresie testowym ustalamy zakres wymaganych funkcjonalności, przygotowujemy ofertę na wdrożenie oraz umowę licencyjną.

 

Efekty.

 

W rezultacie zyskujesz:

  • oszczędność czasu,
  • zwiększenie produktywności,
  • spójność dokumentów firmowych zarządzanych za pośrednictwem jednej platformy. 

Prawnicy stanowią grupę zawodową, która ma niezwykłą zdolność adaptacji do zachodzących zmian. Co więcej, reagowanie na zmiany stanowi nieodzowny element świadczenia pomocy prawnej. Zaoszczędzony dzięki nowoczesnym technologiom czas, można wykorzystać na skoncentrowanie się na bardziej złożonych zagadnieniach. Oszczędność czasu pozwala także na umocnienie tego, co powinno być fundamentem współpracy, czyli relacji zawodowych z klientem.

 


Porządek. Bezpieczeństwo. Profesjonalizm!

 

Zapraszamy!

 

Sebastian Grzywacz

radca prawny

One thought on “Czy prawnicy są innowacyjni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *