Contact

DZIAŁ PRAWNY Spółka z o.o.
Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa / Poland

Court of registration:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
reg. nr: 0000505171

Share capital:
102 800,00 PLN 
VAT ID: 521-367-01-12
REGON: 147203002

H:09:00 - 16:00 PN:PT

Our team